Polski / Polski  English / Angielski  Русский / Rosyjski
E-mail:
Hasło:
» Załóż konto
» Zaloguj podpisem elektronicznym

Kościół pw. św. Barbary i Narodzenia NMP w Golcowej     Kościół znajduje się  we wschodniej części wsi, przy drodze Domaradz-Przysietnica. Położony jest na niewielkim wzniesieniu, w otoczeniu starodrzewia. Świątynia  jest orientowana. Wzniesiony  na kamiennym podmurowaniu w konstrukcji zrębowej .Ściany  wzmocnione sa  lisicami i pokryte  gontem. Kruchty konstrukcji słupowej, oszalowane są deskami w układzie pionowym z listwowaniem.


Szerokość geograficzna 4946\'38.2''N

Długość geograficzna 2159\'53.1''E


Kościół składa się z prezbiterium na rzucie prostokąta zamkniętego od wschodu trójbocznie, z prostokątną zakrystią od północy (poprzedzoną niewielką kruchtą zachodnią) i szerszej nawy na rzucie wydłużonego prostokąta, do której dobudowano dwie kruchty - od południa i od zachodu.
Wysoki dwuspadowy dach nad prezbiterium i nawą - wspólny, jednokalenicowy, od wschodu opadający trzema połaciami. Na kalenicy dachu sześcioboczna wieżyczka na sygnaturkę z latarnią zwieńczoną baniastą kopułką. Dachy kryte są blachą. W prezbiterium pod okapem dachu ozdobne fazowane wsporniki. Więźba dachowa storczykowa wzmocniona jest zaczepami.
Wnętrze przykryte jest stropem płaskim, w nawie z zaskrzynieniami. Strop wtórnie wsparty jest na trzech parach słupów. Ściana tęczowa o prostokątnym wykroju z belką tęczową, na której barokowy krucyfiks. Chór muzyczny wsparty jest na dwóch słupach. Wnętrze pokryte jest XIX-wieczną polichromią pędzla Jana Tabińskiego. Otwory okienne prostokątne, w prezbiterium zamknięte łukiem oślego grzbietu
Wyposażenie kościoła jest głównie późnobarokowe: ołtarz główny z 1 poł. XVII w. gruntownie przekształcony ok. 1756 r., dwa ołtarze boczne przy tęczy z 1 ćw. XVIII w., ambona z 1 poł. XVII w., liczne obrazy i feretrony z XVIII-XIX w.
W kościele zachowała się kamienna późnogotycka chrzcielnica z końca XV w. zdobiona ostrołukowymi arkadkami z pokrywą z ok. 1720 r., późnobarokową.
Pomimo XIX-wiecznych przekształceń kościół należy do najstarszych obiektów późnogotyckiej architektury drewnianej w Małopolsce.

Historia

Nie jest znany dokładny czas budowy kościoła. Jego powstanie wiązać można z uposażeniem parafii przez biskupa Piotra Chrząstowskiego w 1448 r. bądź z faktem potwierdzenia fundacji przez bpa Piotra z Bnina Moszyńskiego w 1482 r. Być może został on zbudowany przez ten sam warsztat cechowy co kościół w Bliznem - wykazuje z nim wiele cech wspólnych. Zastosowano tu system więźbowo-zaskrzynieniowo-zaczepowy należący do najstarszych typów konstrukcyjnych kościołów drewnianych. Najprawdopodobniej kościół wzniesiony został w 2 poł. XV w.
Kościół był remontowany w XVIII w. W 2 poł. XIX w. w trakcie kolejnych remontów rozebrano soboty, wybudowano wieżyczkę na sygnaturkę, dobudowano kruchty. Gruntownej przebudowy dokonano w latach 1885-87, kiedy to przedłużono nawę w kierunku zachodnim, gontowe pokrycie dachów zastąpiono blachą, a we wnętrzu wprowadzono podział na trzy nawy za pomocą dwóch rzędów drewnianych słupów i ozdobiono wnętrze eklektyczną polichromią autorstwa Jana Tabińskiego. W latach 60.XX w. wymieniono deskowy szalunek ścian na poszycie z gontu. Kościół remontowano też w latach 70. i w 1980 r., kiedy to wykonano nowe ogrodzenie.

 

Źródło: podkarpackie.plOpracował:Grzegorz Dereń
przewodnik beskidzki
tel. 510068379
 
Brak komentarzy
Produkcja i Hosting ZETO-RZESZÓW