Polski / Polski  English / Angielski  Русский / Rosyjski
E-mail:
Hasło:
» Załóż konto
» Zaloguj podpisem elektronicznym

Szlak Rowerowy - Pasmo Durnej i ŁopiennikaBaligród - Stężnica - Radziejowa - Tyskowa - przełęcz Hyrcza - Łopienka - Buk - Dążyca - Jabłońska Góra - Jabłonki - Bystre - Baligród

      "Tam granica świata. Za Baligrodem wjeżdża się, jak w czarcie gardło. Droga i rzeka to jedno i toż samo, a od rzeki z jednej i z drugiej strony wynoszą się czarne ściany jodeł i smreków" pisał Aleksander Fredro w pamiętnikach "trzy po trzy"
Trasa prowadzi wokół pasma Durnej i Łopiennika oddzielającego pasmo Wysokiego Działu od Masywu Połoniny Wetlińskiej. Rozciąga się on między Baligrodem a Dąłżycą. W przeważającej części będziemy się poruszać dogami utwardzonymi i asfaltowymi. Leżąca na trasie dolina Łopienki to jeden z najpiękniejszych zakątków Bieszczadów. Po ludnej wsi pozostała jedynie cerkiew, odnawiana przez studentów. Latem działa tu studencka baza namiotowa.
W XVIII i XIX w. Łopienka była największym ośrodkiem kultu maryjnego w Bieszczadach. prócz miejscowych Rusinów można tu było znaleźć Ślązaków, Żydów i Węgrów. Po wojnie cudowną ikonę Matki Bożej pochodzącej z I poł. XVIII w. przeniesiono do kościoła w Polńczyku. Opis łopieńskiego odpustu można znaleźć w powieści Mąż szalony Zygmunta Kaczkowskiego.
Na trasie wycieczki leży urocza dolina potoku Solinka. Trasa prowadząca przez Dużą Pętlę Bieszczadzką mija miejscowości związane z dziejami tych ziem. Dojeżdżając do Baligrodu, mijamy czarne gardło" opisane przez A. Fredrę. Po drodze czekają nas dwa długie podjazdy - jeden w Stężnicy, drugi z Cisnej na Jabłońską Górę. Będziemy mieli również do pokonania odcinek terenowy z Tyskowej do Łopienki. Ostatni fragment trasy to długi zjazd wygodną, asfaltową drogą a Jabłońskiej Góry do Baligrodu
.

Długość trasy: 42km
Czas jazdy: 2:30h
Trasa:
-  Asfalt  22.0km (52%)
-  Drogi16.0km  (38%)
-  Ścieżki 4.0km (10%)
Stopień trudności: trudna
Dojazd: Do Baligrodu samochodem lub autobusem.
Najbliższa stacja PKP: Zagórz.

Etap I. Baligród-Parking "Sine Wiry" (500 m n.p.m.) 15km t-1:00 (1:15)
0,00km 0:0h Baligród. Wycieczkę rozpoczynamy w parku, obok czołgu. Kierujemy się w stronę Bystrego. W rynku mijamy ruiny zabytkowej cerkwi zbudowanej z kamienia. Po przejechaniu około 500 m docieramy do skrzyżowania z drogą do Stęznicy. Skręcamy w lewo. Asfalt jest coraz gorszy, z czasem przechodzi w szuter. Droga wznosi się aż do osiągnięcia przełęczy na wysokość 650 m n.p.m. między wzgórzami Lipowiec i Berdo. Podjazd ten da się we znaki mniej wprawionym bikerom. Potrzebne jest silne przygotowanie kondycyjne. szczególnie nieprzyjemny jest ostatni odcinek podjazdu, gdy wydaje się, że to już koniec podjazdu, z zza przewyższenia wyłania się jeszcze kilkaset metrów pod górę. Po prawej stronie masyw Durnej i Łopiennika. Zaczyna się zjazd wynagradzający trudy podjazdu. Mijamy pierwszą drogę odchodzącą w prawo. pod koniec zjazdu, przed przejazdem przez potok, wśród lasu odchodzi w prawo do lasu droga druga, w którą skręcamy.
7,00km 0:25h Radziejowa. Skręcamy w prawo w nieznacznie wznoszącą się drogę o nawierzchni szutrowej zalanej asfaltem. Po chwili z lasu wyjeżdżamy na polanę. Kiedyś tu była wieś Tyskowa. Obecnie z opuszczonej szkoły studenci stworzyli letnią bazę studencką. Droga z szutrowej przechodzi w betonową z płyt. Podjeżdżamy na przełęcz Hyrcza. Droga z utwardzonej przechodzi w polną. Może być zryta przez ciągniki gąsienicowe ściągające drewno. Odcinek trudny, czasami trzeba będzie przyznać się do porażki i zejść z roweru:)
9,00km 0:40h Przełęcz Hyrcza. Szerokie siodło oddzielające doliny Tyskowej i Łopienki. Na przełęczy ruiny kapliczki z resztkami gontowego dachu. Z przełęczy zjeżdżamy starą polną drogą w stronę doliny Łopienki. Musimy uważać na koleiny i błoto, które możemy napotkać na tym odcinku. Błoto można ominąć, zjeżdżając łąką. Przed nami roztacza się widok na dolinę i kamienną cerkiew z takąż dzwonnicą.
12,0km 0:55h Łopienka. Malownicza dolina z przecinającą ją drogą.W głębi doliny, na skarpie w rozwidleniu strumienia, w lecie znajduje się studencka baza namiotowa. U zbiegu potoków stoi odbudowana niedawno murowana cerkiew. Dalej jedziemy w dół drogą nad potokiem, mijając skład drewna. Droga o nawierzchni typowo bieszczadzkiej - drobny szuter zalany smołą. Mimo nie najlepszej jakości pozwala na szybki zjazd. Docieramy do drogi asfaltowej. Przed samym skrzyżowaniem mostek na potoku i szlaban ograniczający ruch samochodów. Skręcamy w prawo, obok metalowych pieców (retort) służących do wypału węgla drzewnego.
15,0km 1:00h Jesteśmy na parkingu przy rezerwacie "Sine Wiry". Droga w lewo prowadzi do rezerwatu. Warto zboczyć 3 km z naszej trasy by zobaczyć ten ciekawy zakątek powstały w wyniku obsunięcia się zbocza góry w koryto potoku.

Etap II. Parking "Sine Wiry" - Cisna 9 km t-0:30 (0:30)
15,0km 1:00h Parking przy rezerwacie "Sine Wiry". Jedziemy prosto, w górę potoku Solinka. Droga w dalszym ciągu dziurawa i pełna wybojów, ale pokryta asfaltem. Po obu stronach wznoszą się strome zbocza gór zarośnięte lasem bukowym i świerkowym. Mijamy kilka domów należących do osady Buk. Odcinek ten jest trudny.
18,0km 1:10h Buk.Osada leśna powstała na miejscu zniszczonej wsi. Jadąc niezbyt szybko możemy podziwiać malowniczy odcinek doliny Solinki ze skalnymi progami i urwiskami nadbrzeżnymi. Po przejechaniu 4 kilometrów, dwóch mostów nad potokiem i nie eksploatowanego kamieniołomu dojeżdżamy do Dążycy, osady leśnej leżącej przy torach kolejki wąskotorowej. Na krzyżówce skręcamy w prawo w kierunku Cisnej. Jesteśmy teraz na drodze stanowiącej część Dużej obwodnicy Bieszczadzkiej. Wygodnie docieramy do Cisnej.
24,0km 1:30h Cisna. W centrum wsi, przed pomnikiem poległych milicjantów, rozwidlenie. Droga w lewo prowadzi do Komańczy. My jedziemy prosto. Można zrobić sobie postój korzystając z kilku barów, czynnych przeważnie w sezonie wakacyjnym, wzmocnić się przed czekającym nas długim podjazdem pod Jabłońską Górę.

Etap III. Cisna - Baligród (450 m n.p.m.) 18,0 km t-0:55 (1:05)
24,0km 1:30h Wyjeżdżamy z Cisnej kierując się na północny zachód. Droga wznosi się z początku łagodnie. tempo jazdy nie będzie duże, mimo że nawierzchnia dobra. Po 3 km od Cisnej wieś Habkowce. Za wsią droga wspina się serpentynami na Jabłońską Górę, łączącej pasmo Łopiennika i Durnej z Wysokim Działem. Końcowy odcinek podjazdu jest trudny, gdyż narastające zmęczenie daje się we znaki nawet dobrym kolarzom górskim. Mimo to próbujmy podjechać do końca, nie zsiadając z roweru.
28,5km 1:50h Jabłońska Góra.Zaczynamy zjazd w stronę Jabłonek. Uwaga na serpentyny! Można nie wyhamować przed ostrym zakrętem wyłaniającym się w ostatniej chwili zza drzew. Niebezpieczne też są samochody osobowe i autobusy ścinające zakręty.
34,0km 2:05h Jabłonki. Po lewej stronie drogi parking, sklepiki z pamiątkami. Jest to wyśmienite miejsce na krótki wypoczynek i uzupełnienie płynów, których zapasy zostały mocno nadwerężone podczas podjazdu na Jabłońską Górę. Asfaltowa, wygodna droga biegnie w dalszym ciągu w dół potoku Jabłonka. Mijamy Łubne i Bystre. Po obu stronach drogi wznoszą się masywy pokryte lasem. Dojeżdżamy do ośrodka wypoczynkowego "Zelmeru" położonego na zboczu Dzidowej, po lewej stronie drogi.
40,0km 2:20h Za mostem, przy drodze prowadzącej do ośrodka, ustawiono głaz z tablicą, na której wyryto fragment pamiętnika";Trzy po trzy" Aleksandra Fredry. Boczna droga prowadzi dalej w kierunku Rabego i przełęczy Żebraka. Nam do Baligrodu i końca wycieczki pozostało jedynie 2 km. Po prawej mijamy pomnik żołnierzy poległych w walec z UPA i most na Hoczewce. Końcowy odcinek drogi od Jabłonek do Baligrodu to czysty rekreacja.
42,0km 2:25h Baligród. Dojechaliśmy do końca trasy.

 
Modyfikacje trasy:
Skrót z Łopienki na Dołżycę 12km trasy. Z doliny Łopienki wyjeżdżamy pod górę, w stronę studenckiej bazy namiotowej. Jedziemy ścieżką obok bazy, w stronę wzniesienia. Po przejechaniu grzbietu docieramy do drogi prowadzącej w dół. Dojeżdżamy nią do kamieniołomu przed Dążycą. Jest to modyfikacja dla dobrze orientujących się w obcym terenie. Poruszamy się nie oznakowanymi ścieżkami. Modyfikacja ta pozwala na znaczne skrócenie wycieczki, ale pozbawia nas wrażeń z przełomu Solinki. Z Dążycy zgodnie z opisem trasy.

Zalew Soliński. Zmiana na 15 km trasy. Całkowicie zmieniamy większą część wycieczki. Wg wariantu podstawowego jedziemy tylko pierwszy odcinek (15km). Następnie na skrzyżowaniu obok wypału drewna skręcamy w lewo w kierunku Terki. Drogą asfaltową dojeżdżamy przez Terkę do Bukowca, w którym skręcamy w lewo do Wołkowyji. Jedziemy nad Zalewem Solińskim. W Wołkowyji skręcamy ponownie w lewo w kierunku Górzanki. Na rozwidleniu dróg w środku wsi udajemy się w lewo, w kierunku Stężnicy. W miejscu, gdzie kiedyś znajdowała się wieś Radziejowa wracamy na trasę, którą jechaliśmy na początku wycieczki. Pokonujemy wzniesienie pomiędzy Radziejową a Stężnicą by na koniec zjechać do Baligrodu.

Sklepy i bary:
Baligród (0,00; 42.0km)
Stężnica (2.00km)
"Sine Wir" (15.0km) - w lecie bar na parkingu.
Dołżyca (22.0km)
Cisna (24.0km)
Schroniska:
W lecie schronisko PTSM w Baligrodzie (0.00; 42.0km), Tyskowej (8.00km),
Cisnej (24.0km), Jabłonki (34.0km) Bystrem (38.0km)
Studencka baza namiotowa (lipiec - wrzesień) w Łopience(12.0km)

Źródło : http://www.epodkarpacie.com/index.php?page=guide&main_guide_id=31&usection_id=62
 Opracował:Grzegorz Dereń
przewodnik beskidzki
tel. 510068379
 
Brak komentarzy
Produkcja i Hosting ZETO-RZESZÓW