Polski / Polski  English / Angielski  Русский / Rosyjski
E-mail:
Hasło:
» Załóż konto
» Zaloguj podpisem elektronicznym

Cerkiew św. Mikołaja w Grabówce       Cerkiew św. Mikołaja w Grabówce – filialna cerkiew ukraińska greckokatolicka, znajdująca się w Grabówce. Cerkiew należała parafii greckokatolickiej w Lalinie.Cerkiew została zbudowana w roku 1864, prawdopodobnie w miejscu starszej drewnianej świątyni z 1789 r. Jest to budowla murowana z kamienia, otynkowana, zorientowana na planie prostokąta z węższym, zamkniętym półkoliście prezbiterium. Cerkiew była remontowana w roku 1920.

Po wojnie cerkiew została przejęta przez kościół rzymskokatolicki. Po roku 1947 została opuszczona i popada w ruinę.

Obok cerkwi znajdują się ruiny murowanej z kamienia dzwonnicy parawanowej.

Źródło:http://pl.wikipedia.org/wiki/Cerkiew_%C5%9Bw._Miko%C5%82aja_w_Grab%C3%B3wceOpracował:Grzegorz Dereń
przewodnik beskidzki
tel. 510068379
 
Brak komentarzy
Produkcja i Hosting ZETO-RZESZÓW