Polski / Polski  English / Angielski  Русский / Rosyjski
E-mail:
Hasło:
» Załóż konto
» Zaloguj podpisem elektronicznym

Cerkiew Narodzenia Matki Bożej w Krościenku          Cerkiew Narodzenia Matki Bożej w Krościenku (obecnie rzymskokatolicki kościół parafialny pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny) – drewniana greckokatolicka cerkiew, wzniesiona we wsi Krościenko w miejscu wcześniejszej cerkwi, wzmiankowanej już w roku 1558.     Na zachód od cerkwi stoi drewniana XIX-wieczna dzwonnica o konstrukcji słupowej, z krytym gontem dachem namiotowym. W pobliżu znajduje się również stary cmentarz cerkiewny z kilkoma starymi nagrobkami.


Historia

     Cerkiew wzniesiona została w roku 1794 lub 1799. W roku 1864 została wyremontowana.

    Po powrocie wsi do Polski w roku 1951 cerkiew stała kilka lat opuszczona. W latach 1956–71 służył greckim emigrantom jako owczarnia i magazyn obornika. W okresie tym całkowitemu zniszczeniu uległa podłoga, drzwi oraz wyposażenie cerkwi.

W roku 1971 obiekt przejął kościół rzymskokatolicki. W roku 1973 wykonany został remont, po którym cerkiew pełni funkcję kościoła parafialnego.


Budowa i wyposażenie

     Cerkiew w Krościenku jest świątynią orientowaną, trójdzielną o konstrukcji zrębowej. Do prezbiterium od północy przylega zakrystia. Nawa jest szersza niż pozostałe części. Od zachodu do babińca dobudowano niewielki przedsionek. Dach pokryty jest gontem. Nad babińcem i prezbiterium widnieją nieduże wieżyczki z cebulastymi kopułami, nad nawą większa kopuła zbudowana została na ośmiobocznym bębnie.

     W świątyni nie zachowały się elementy pierwotnego wyposażenia. Dział Sztuki Cerkiewnej Muzeum Zamku w Łańcucie ma w swoich zbiorach fragmenty ikonostasu z XVIII i XIX wieku, feretron z XIX wieku oraz kamienną chrzcielnicę.

Źródło:http://pl.wikipedia.org/wiki/Cerkiew_Narodzenia_Matki_Bo%C5%BCej_w_Kro%C5%9BcienkuOpracował:Grzegorz Dereń
przewodnik beskidzki
tel. 510068379
 
Brak komentarzy
Produkcja i Hosting ZETO-RZESZÓW