Polski / Polski  English / Angielski  Русский / Rosyjski
E-mail:
Hasło:
» Załóż konto
» Zaloguj podpisem elektronicznym

Cerkiew pod wezwaniem Spotkania Pańskiego w Morochowie        Cerkiew pod wezwaniem Spotkania Pańskiego w Morochowie – prawosławna cerkiew parafialna. Należy do dekanatu Sanok diecezji przemysko-nowosądeckiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.       Dawna świątynia greckokatolicka, wzniesiona w 1837. Budowla w stylu wschodniołemkowskim, drewniana, o konstrukcji zrębowej, orientowana, trójdzielna (babiniec, nawa, prezbiterium), z kruchtą. Nad babińcem wieża o konstrukcji słupowej, zwieńczona blaszanym cebulastym hełmem. Prezbiterium zamknięte prostokątnie, z boczną zakrystią. Dach blaszany, jednokalenicowy, z dwoma cebulastymi hełmami. Wewnątrz nadwieszony chór, XIX-wieczny ikonostas z oryginalnymi ikonami, sufit ozdobiony polichromią przedstawiającą niebo z gwiazdami. Obok cerkwi znajduje się drewniana XIX-wieczna dzwonnica o konstrukcji słupowej, z blaszanym dachem namiotowym zwieńczonym cebulastym hełmem, wyposażona w cztery dzwony. Przy świątyni ustawiono okazały drewniany krzyż upamiętniający 1000-lecie chrztu Rusi.

      Cerkiew służyła grekokatolikom do 1947. Gruntownie wyremontowana w 1921, uszkodzona podczas działań wojennych w 1944. Po wysiedleniu ludności łemkowskiej świątynia nie była użytkowana. W 1961 przekazana Polskiemu Autokefalicznemu Kościołowi Prawosławnemu; stała się siedzibą nowo utworzonej parafii. Od tego czasu cerkiew kilkakrotnie remontowano, m.in. w 1964 (wymieniono wtedy pokrycie dachu) i w 1994.

Główna uroczystość obchodzona jest 15 lutego (według starego stylu 2 lutego) – w święto Spotkania Pańskiego.

Cerkiew i dzwonnicę wpisano do rejestru zabytków 31 stycznia 1985 pod nr A-72[1].

Źródło:wikipedia.orgOpracował:Grzegorz Dereń
przewodnik beskidzki
tel. 510068379
 
Brak komentarzy
Produkcja i Hosting ZETO-RZESZÓW