Polski / Polski  English / Angielski  Русский / Rosyjski
E-mail:
Hasło:
» Załóż konto
» Zaloguj podpisem elektronicznym

Cerkiew św. Męczennicy Paraskewii w Polańczyku        Cerkiew św. Męczennicy Paraskewii w Polańczyku (obecnie kościół rzymskokatolicki pw. NMP Królowej Polski) – murowana greckokatolicka cerkiew, wzniesiona we wsi Polańczyk.

Do parafii greckokatolickiej w Polańczyku należały filialne cerkwie w Myczkowie, Solinie i Zabrodziu.


Historia

       Cerkiew w Polańczyku została wzniesiona w roku 1909 w miejsce poprzedniej, drewnianej, wybudowanej pod koniec XVIII wieku z fundacji Marii Teresy. Na początku roku 1948 przejęta przez kościół rzymskokatolicki. W roku 1949 do kościoła przeniesiono z Łopienki cudowny obraz Matki Boskiej Łopieńskiej.

Wnętrze

W cerkwi nie zachowało się jej pierwotne wyposażenie. W roku 1984 podczas remontu zamalowana została oryginalna polichromia figuralna. Na ołtarzu głównym znajduje się oryginał obrazu Matki Boskiej Łopieńskiej.


Wokół cerkwi

Przy cerkwi znajduje się murowana dzwonnica parawanowa z roku 1863 z dzwonem z roku 1894. Cmentarz cerkiewny został zdewastowany i pozostały po nim jedynie dwa nagrobki, znajdujące się jednak już poza nowym ogrodzeniem cmentarza.

Źródło:http://pl.wikipedia.org/wiki/Cerkiew_%C5%9Bw._M%C4%99czennicy_Paraskewii_w_Pola%C5%84czykuOpracował:Grzegorz Dereń
przewodnik beskidzki
tel. 510068379
 
Brak komentarzy
Produkcja i Hosting ZETO-RZESZÓW