Polski / Polski  English / Angielski  Русский / Rosyjski
E-mail:
Hasło:
» Załóż konto
» Zaloguj podpisem elektronicznym

Cerkiew św. Michała Archanioła w Witryłowie     Cerkiew św. Michała Archanioła w Witryłowie – drewniana filialna cerkiew greckokatolicka, znajdująca się w Witryłowie.
      Świątynia została wzniesiona w roku 1812. Na początku XX wieku przebudowano ją, jednocześnie zatracając styl (usunięto kopułę). Jest to budowla drewniana o konstrukcji zrębowej, dwudzielna, na kamiennym podmurowaniu. Prezbiterium jest kształtem zbliżone do kwadratu, chór muzyczny został wsparty na dwóch filarach. Nawa jest prostokątna z wydzielonym wewnątrz babińcem. Od zachodu znajduje się przedsionek czworoboczny o konstrukcji słupowo-ramowej. Zachował się krzyż procesyjny z początku XIX wieku, malowany dwustronnie, przedstawia Chrystusa Ukrzyżowanego i Chrystusa w Grobie. Dach ma konstrukcję czterospadową, zwieńczony wieżyczką, jest wspólny dla nawy i prezbiterium. W ośmiobocznej wieżyczce znajduje się sygnaturka z początku XX wieku.

     W latach 1914-20 większość mieszkańców Witryłowa zmieniła obrządek na łaciński, wskutek czego w roku 1935 na 1060 mieszkańców tylko 250 było grekokatolikami.
Po 1947 cerkiew została opuszczona i uległa częściowemu zniszczeniu. W latach 1980-81 przeprowadzono remont kapitalny i odtąd służy jako kościół rzymskokatolicki.

Cerkiew należała do parafii greckokatolickiej w Końskiem.

Źródło:http://pl.wikipedia.org/wiki/Cerkiew_%C5%9Bw._Micha%C5%82a_Archanio%C5%82a_w_Witry%C5%82owieOpracował:Grzegorz Dereń
przewodnik beskidzki
tel. 510068379
 
Brak komentarzy
Produkcja i Hosting ZETO-RZESZÓW