Polski / Polski  English / Angielski  Русский / Rosyjski
E-mail:
Hasło:
» Załóż konto
» Zaloguj podpisem elektronicznym

Cerkiew św. Dymitra w BodakachCerkiew św. Dymitra w Bodakach - dawna greckokatolicka cerkiew w Bodakach. Po Akcji Wisła służy jako kościół rzymskokatolicki.
 


Historia
 
Cerkiew, wzniesiona w 1902, należy do najmłodszych świątyń typu łemkowskiego. Po wysiedlenia ludności łemkowskiej w czasie Akcji Wisła została zaadaptowana na kościół, którą to funkcję pełni do dnia dzisiejszego.
 
Architektura
 
Cerkiew w Bodakach jest budynkiem trójdzielnym. Ponad przedsionkiem wznosi się wieża o konstrukcji słupowej, zwieńczona hełmem z pseudolatarnią. Podobne hełmy znajdują się również nad nawą i - skromniejszy - prezbiterium. Okna cerkwi są prostokątne. Do prezbiterium dobudowana jest zakrystia. Nawa cerkwi jest najszerszą częścią budowli, pokrywa ją dach kalenicowy. Wnętrze przykryte jest stropem płaskim z polichromią z początku XX wieku. Na ścianach znajdują się wyobrażenia świętych Cyryla i Metodego oraz świętych Włodzimierza i Olgi. W budynku zachował się również ikonostas powstały bezpośrednio po wzniesieniu cerkwi.

Źródło: Wikipedia.orgOpracował:Grzegorz Dereń
przewodnik beskidzki
tel. 510068379
 
Brak komentarzy
Produkcja i Hosting ZETO-RZESZÓW