Polski / Polski  English / Angielski  Русский / Rosyjski
E-mail:
Hasło:
» Załóż konto
» Zaloguj podpisem elektronicznym

Cerkiew pod wezwaniem św. Dymitra w Bodakach      Cerkiew pod wezwaniem św. Dymitra w Bodakach – prawosławna cerkiew filialna. Należy do parafii Świętych Kosmy i Damiana w Bartnem, w dekanacie Nowy Sącz diecezji przemysko-nowosądeckiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Położona na małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej.
 


Świątynia znajduje się w pobliżu kościoła rzymskokatolickiego św. Dymitra (dawnej cerkwi greckokatolickiej).
 
Cerkiew drewniana, oszalowana, orientowana, bezwieżowa, trójdzielna. Nawa jest szersza od babińca i prezbiterium. Dach blaszany, z dwiema kopułami (nad nawą i prezbiterium). Wewnątrz znajduje się skromny, drewniany ikonostas.
 
Świątynię wzniesiono w latach 1932-1934, w wyniku konwersji części mieszkańców wsi na prawosławie (schizma tylawska). Cerkiew zbudował miejscowy cieśla Wasyl Frencko. Po wysiedleniu ludności w ramach Akcji Wisła (1947), obiekt zamieniono na stodołę. Ponowne otwarcie cerkwi nastąpiło w 1957. Od tego czasu świątynia była wielokrotnie remontowana, m.in. w 2005 wymieniono pokrycie dachu.
 
Nabożeństwa w cerkwi odprawiane są w większość niedziel. Święto patronalne obchodzone jest 8 listopada (według starego stylu 26 października).
 
Cerkiew została wpisana do rejestru zabytków 3 marca 2006 pod nr A/45/M.
 Opracował:Grzegorz Dereń
przewodnik beskidzki
tel. 510068379
 
Brak komentarzy
Produkcja i Hosting ZETO-RZESZÓW