Polski / Polski  English / Angielski  Русский / Rosyjski
E-mail:
Hasło:
» Załóż konto
» Zaloguj podpisem elektronicznym

Cerkiew pod wezwaniem św. Łukasza w Kunkowej        Cerkiew pod wezwaniem św. Łukasza w Kunkowej – prawosławna cerkiew filialna. Należy do parafii Opieki Matki Bożej w Bielance, w dekanacie Nowy Sącz diecezji przemysko-nowosądeckiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
 


Dawna cerkiew greckokatolicka, zbudowana w II połowie XIX wieku.
 

Świątynia jest charakterystyczna dla zachodniołemkowskiego budownictwa cerkiewnego. Posiada konstrukcję zrębową, dolne części połaci dachowych załamane są uskokami. Zarówno hełm wieży jak i dachy zakończone wieżyczkami posiadają ślepe latarnie zwieńczone kutymi, żelaznymi krzyżami. Wyposażenie cerkiewne pochodzi z XVIII-XIX w.
 
Na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2009 o uregulowaniu stanu prawnego niektórych nieruchomości pozostających we władaniu Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego świątynia została przekazana Kościołowi Prawosławnemu.
 
Cerkiew wpisano do rejestru zabytków 25 czerwca 1987 pod nr 510.Opracował:Grzegorz Dereń
przewodnik beskidzki
tel. 510068379
 
Brak komentarzy
Produkcja i Hosting ZETO-RZESZÓW