Polski / Polski  English / Angielski  Русский / Rosyjski
E-mail:
Hasło:
» Załóż konto
» Zaloguj podpisem elektronicznym

Cerkiew p.w. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Rozdzielu        Cerkiew pod wezwaniem Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Rozdzielu – prawosławna cerkiew filialna. Należy do parafii św. Michała Archanioła w Pielgrzymce, w dekanacie Sanok diecezji przemysko-nowosądeckiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
        Świątynia nieco różni się architektonicznie od typowej cerkwi łemkowskiej. Jest to budowla drewniana, trójdzielna (prezbiterium, nawa, babiniec), o konstrukcji zrębowej. Dachy kalenicowe, kryte blachą.

       Oryginalny kształt cerkwi wynika z faktu, iż do Rozdziela została przeniesiona dopiero w 1985. Świątynię wzniesiono w 1756 we wsi Serednica koło Ustrzyk Dolnych (rozbudowano na przełomie XIX i XX w.), gdzie pozostawała przez ponad 200 lat. Po rozpoczęciu Akcji Wisła i wysiedleniu mieszkańców Serednicy, cerkiew zaczęła popadać w ruinę. Staraniem wiernych prawosławnych z Rozdziela, przy wydatnej pomocy arcybiskupa Adama, świątynię przeniesiono w nowe miejsce i wyremontowano. Konsekracja nastąpiła 24 sierpnia 1986. Całą operację przeniesienia cerkwi, część wyposażenia oraz dzwon sfinansowali Łemkowie mieszkający w Stanach Zjednoczonych. Od tego czasu cerkiew stała się świątynią filialną parafii św. Michała Archanioła w Pielgrzymce. Obok cerkwi w połowie lat 90. XX w., również dzięki finansowemu wsparciu Łemków z USA, wybudowano wysoką, wolnostojącą dzwonnicę.

Wewnątrz świątyni znajduje się ikonostas z przełomu XIX i XX w., który podobnie jak cała budowla pochodzi z Serednicy. Ikony w cerkwi są jednak tylko współczesnymi kopiami, gdyż oryginały skradziono wkrótce po przeniesieniu świątyni.

Cały teren przycerkiewny ogrodzony jest drewnianym płotem, przykrytym blaszanym daszkiem.

Cerkiew znajduje się w południowej części wsi, przy drodze do Wapiennego. Nabożeństwa odprawiane są w każdą niedzielę. Uroczystość patronalna obchodzona jest 21 listopada (według starego stylu 8 listopada).

Świątynia została wpisana do rejestru zabytków 31 stycznia 1985 pod nr A-58.

Źródło: Wikipedia.orgOpracował:Grzegorz Dereń
przewodnik beskidzki
tel. 510068379
 
Brak komentarzy
Produkcja i Hosting ZETO-RZESZÓW