Polski / Polski  English / Angielski  Русский / Rosyjski
E-mail:
Hasło:
» Załóż konto
» Zaloguj podpisem elektronicznym

Cerkiew św. św. Kosmy i Damiana w Wojkowej       Cerkiew św. św. Kosmy i Damiana w Wojkowej - dawna greckokatolicka cerkiew w Wojkowej.

 
Historia
 
      Cerkiew w Wojkowej istniała już pod koniec XVI wieku, jednak obecny budynek powstał dwa stulecia później po tym, gdy pierwsza świątynia została doszczętnie zniszczona przez pożar. W 1938 wykonano w niej zachowaną do dnia dzisiejszego polichromię. Po Akcji Wisła obiekt został przejęty przez Kościół łaciński.
 
Architektura
 
      Cerkiew w Wojkowej jest cerkwią łemkowską, trójdzielną. Ponad przedsionkiem wznosi się wieża o konstrukcji słupowo-ramowej, z drewnianym hełmem i kutym krzyżem. Podobne hełmy wznoszą się nad nawą i prezbiterium. Okna w cerkwi są kwadratowe. Do prezbiterium dostawiona jest zakrystia, zaś samo pomieszczenie ołtarzowe zostało trójbocznie zamknięte. Pierwotnie cały obiekt był kryty gontem, obecnie pozostał on jedynie na wieży.
 
     We wnętrzu zachował się ikonostas wykonany dla cerkwi w okresie jej wznoszenia, z którego usunięto carskie wrota oraz drzwi diakońskie. W nawie znajduje się ikona Chrystusa Nauczającego, również z XVIII wieku oraz berło procesyjne z wieku XIX. Zachowała się również wykonana tuż przed II wojną światową polichromia ze scenami Zmartwychwstania i Zwiastowania. W XXI wieku na wieży pojawiły się nowe dzwony poświęcone św. Kindze, Agacie i Józefowi.

Źródło: Wikipedia.orgOpracował:Grzegorz Dereń
przewodnik beskidzki
tel. 510068379
 
Brak komentarzy
Produkcja i Hosting ZETO-RZESZÓW