Polski / Polski  English / Angielski  Русский / Rosyjski
E-mail:
Hasło:
» Załóż konto
» Zaloguj podpisem elektronicznym

Cerkiew Opieki Matki Bożej w Równi        Cerkiew w Równi uważana jest za perełkę architektury bojkowskiej. Zbudowana została  na początku XVIII. Remontowana i konsekrowana w 1780 r. Użytkowana do 1951 r.


Szerokość geograficzna 4924\'23''N

Długość geograficzna 2235\'29.4''E


Cerkiew drewniana, konstrukcji zrębowej, trójdzielna, trójkopułowa, z opasaniem opartym na uskokowych rysiach. Ponad babińcem empora konstrukcji słupowej. Sanktuarium, nawa i babiniec kwadratowe w planie. Nawa najobszerniejsza. Na zrębie ścian nawy i babińca tambury (nad nawą ośmioboczny, nad sanktuarium czworoboczny). Dachy nad każdą z przestrzeni w formie kopuł o sferycznym profilu, z okapem ( nad nawą ośmiopołaciowy, nad sanktuarium i babińcem czteropołaciowe). Masyw nawowy najwyższy. U podstawy tamburów dachy koszowe, powyżej zwielokrotnione okapowe. Ściany powyżej opasania i wszystkie połacie dachowe opierzone gontem. Ponad nawą zrębowe sklepienie ośmiopolowe, w sanktuarium zwierciadlane. Portal w zachodniej elewacji i otwory okienne ościeżowe.

Znajdowała się tu ikona Matki Bożej z Dzieciątkiem otoczona postaciami  proroków, która ocalała z pożaru cerkwi w Smolniku spalonej przez Tatarów. W latach sześćdziesiątych przeprowadzono generalny remont, w czasie, którego wywieziono jej wyposażenie. Trafiło ono do Działu Sztuki Cerkiewnej Muzeum – Zamku w Łańcucie.

          Od 1972 r. cerkiew jest użytkowana jako filialny kościół rzymskokatolicki należący do parafii w Ustianowej. Obok znajduje się cmentarz z kilkoma starymi nagrobkami  
i zachowanym starodrzewem.

Cerkiew w Równi należy do nielicznych  zachowanych na terenie południowo-wschodniej Polski trójdzielnych cerkwi kopułowych.

 

Źródło: Bieszczadzkie Centrum Informacji i Promocji w Lesku

Oprac.: Agata Bałchan / ZETO-RZESZÓW

 Opracował:Agata Bałchan / ZETO-Rzeszów
 
Brak komentarzy
Produkcja i Hosting ZETO-RZESZÓW